01 – 09 arası kodlar
10 – 20 arası kodlar için…
Kabul edilen tüm kodlar için…
Atık KoduTehlikelilik DurumuAtık Adı
01 05 06* TehlikeliTehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
04 01 06Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
04 02 16** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
05 01 02** TehlikeliTuz arındırma(tuz giderici) çamurları
05 01 03** TehlikeliTank dibi çamurları
05 01 15** TehlikeliKullanılmış filtre killeri
05 01 16Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 07 01** TehlikeliCıva içeren atıklar
05 07 02Kükürt içeren atıklar
06 02 01** TehlikeliKalsiyum hidroksit
06 03 11** TehlikeliSiyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 13** TehlikeliAğır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 
06 03 1406 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15** TehlikeliAğır metal içeren metal oksitler
06 03 1606 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 04 03** TehlikeliArsenik içeren atıklar
06 04 04** TehlikeliCıva içeren atıklar
06 04 05** TehlikeliBaşka ağır metaller içeren atıklar
06 05 02** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
06 05 0306 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06 02** TehlikeliTehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
06 06 0306 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 09 03** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 0406 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 10 02** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren atıklar
06 11 01Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 13 05** TehlikeliKurum
07 01 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 11** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 01 1207 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 11** TehlikeliSaha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 1207 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 14** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 1507 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 03 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 09 ** TehlikeliHalojenli fitre kekleri kullanılmış absorbanlar
07 04 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 13** TehlikeliTehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 10** TehlikeliDiğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
07 05 11** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 05 1207 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 13** TehlikeliTehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 1407 05 13 dışındaki katı atıklar
07 06 08** TehlikeliDiğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 11** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 07 08** TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 10** TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 11** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 07 1207 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
08 02 01Atık kaplama tozları
08 03 12** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
08 05 01** TehlikeliAtık izosiyanatlar