10 – 20 arası kodlar
01 – 09 arası kodlar için…
Kabul edilen tüm kodlar için…
Atık KoduTehlikelilik DurumuAtık Adı
10 01 01(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02Uçucu kömür külü
10 01 04** TehlikeliUçucu yağ külü ve kazan tozu
10 01 05Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 13** TehlikeliYakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
10 01 14** TehlikeliAtıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 1510 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16** TehlikeliAtıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
10 01 1710 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül
10 01 18** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
10 01 1910 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
10 01 2110 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 24Akışkan yatak kumları
10 01 26Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar
10 02 01Cüruf işleme atıkları
10 02 02İşlenmemiş cüruf
10 02 07** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 0810 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 1210 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13** TehlikeliGaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 02 1410 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 03 04** TehlikeliBirincil üretim cürufları
10 03 08** Tehlikeliİkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
10 03 09** Tehlikeliİkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
10 03 1610 03 05 dışındaki köpükler
10 03 19** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 03 2010 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 2210 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
10 03 2410 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 2610 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 29** TehlikeliTuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
10 03 3010 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar
10 04 01** TehlikeliBirincil ve ikincil üretim cürufları
10 04 02** TehlikeliBirincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 04 04** TehlikeliBaca gazı tozu
10 04 05** TehlikeliDiğer partiküller ve toz
10 04 06** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 04 07** TehlikeliGaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 05 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 03** TehlikeliBaca gazı tozu
10 05 04Diğer partiküller ve toz
10 05 05** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 05 06** TehlikeliGaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 05 1110 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 06 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 03** TehlikeliBaca gazı tozu
10 06 04Diğer partiküller ve toz
10 06 06** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 06 07** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04Diğer partiküller ve toz
10 07 07** TehlikeliSoğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 07 08100707 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 04Partiküller ve toz
10 08 08** TehlikeliBirincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
10 08 09Diğer cüruflar
10 08 1110 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 15** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 08 1610 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17** TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 1810 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 09 03Ocak cürufları
10 09 05** TehlikeliHenüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 0610 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07** TehlikeliDöküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 0810 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 09 1010 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 09 1210 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
10 09 1410 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 10 03Ocak cürufları
10 10 05** TehlikeliHenüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 0610 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07** TehlikeliDöküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 0810 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 10 1010 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 10 1210 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
10 10 1410 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 11 03Cam elyaf atıkları
10 11 05Partiküller ve toz
10 11 09** TehlikeliIsıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
10 11 1010 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 11** TehlikeliAğır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
10 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 1410 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15** TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 1610 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 11 17** TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 1810 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 2010 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 12 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03Partiküller ve toz
10 12 06Iskarta kalıplar
10 12 08Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 09** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 12 1010 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11** TehlikeliAğır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 1210 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
10 13 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 06Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 1110 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 13 1310 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14Atık beton ve beton çamurları
10 14 01** TehlikeliGaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
11 01 08** TehlikeliFosfatlama çamurları
11 01 09** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
11 01 16** TehlikeliDoymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
11 01 98** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 02 02** TehlikeliÇinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
11 02 03Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05** TehlikeliBakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
11 02 0611 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 05 03** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
12 01 13Kaynak atıkları
12 01 14** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 16** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 1712 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 18** TehlikeliYağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
12 01 20** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 2112 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 03 02** TehlikeliBuhar yağ alma atıkları
13 05 08** TehlikeliKum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
16 01 1216 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 21** Tehlikeli16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 02 15** TehlikeliIskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar 
16 02 1616 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
16 03 03** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
16 03 0416 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 06 04Alkali piller (16 06 03 hariç)
16 06 05Diğer piller ve akümülatörler
16 08 07** TehlikeliTehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler 
16 11 01** TehlikeliMetalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
16 11 0216 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 03** TehlikeliMetalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 0416 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
16 11 05** TehlikeliMetalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
16 11 0616 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler
17 01 06** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02 04** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03 01** TehlikeliKömür katranı içeren bitümlü karışımlar
17 03 0217 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
17 03 03** TehlikeliKömür katranı ve katranlı ürünler
17 04 09** TehlikeliTehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 05 03** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
17 05 0417 05 03 dışındaki toprak ve kayalar
17 05 05** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
17 05 0617 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
17 05 07** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
17 05 0817 05 07 dışındaki demiryolu çakılı
17 06 03** TehlikeliTehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
17 06 0417 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
17 08 01** TehlikeliTehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 09 03** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
19 01 02Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 05** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
19 01 07** TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
19 01 10** TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
19 01 11** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
19 01 1219 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 13** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren uçucu kül
19 01 1419 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 15** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren kazan tozu
19 01 1619 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 17** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
19 01 1819 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19Akışkan yatak kumları
19 02 03Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04** TehlikeliEn az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 05** TehlikeliFiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
19 02 0619 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
19 02 11** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
19 03 04** TehlikeliTehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar
19 03 0519 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 06** TehlikeliTehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
19 03 0719 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 04 01Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 02** TehlikeliUçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
19 04 03** TehlikeliVitrifiye olmamış katılar
19 08 01Elek üstü maddeler
19 08 06** TehlikeliDoymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
19 08 08** TehlikeliAğır metaller içeren membran sistemi atıkları
19 09 01İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 10 03** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 0419 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05** TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
19 10 0619 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11 01** TehlikeliKullanılmış filtre killeri
19 11 05** TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 11 07** TehlikeliBaca gazı temizleme atıkları
19 12 11** TehlikeliAtıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 12 1219 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 01** TehlikeliToprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
19 13 0219 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03** TehlikeliToprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 0419 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05** TehlikeliYeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 0619 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
20 01 41Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar