Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

 • Çevre ile ilgili yasal ve uyumluluk konusunda diğer tüm yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınma ve atığın ilk kaynağında önlenmesini benimseriz.
 • Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan atıkları en maksimum düzeyde kaynağında azaltarak; kalan atığın doğaya zarar vermeyecek uygulamalarla bertaraf ederiz, geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlarız.
 • İklim değişikliği ile mücadele de an önemli ilkelerimizden biridir. Bu doğrultuda enerji tüketimini minimuma getirmek indirgemek için, enerji verimliliğini arttırma ve sera gazı emisyonlarımızı düşürme çalışmaları yürütürüz.
 • Geleceğimizin en önemli doğal kaynaklarından biri olan suyu en verimli şekilde kullanarak faaliyetlerimizde kullanılan su miktarını sürekli azaltmak en önemli amaçlarımızdandır.
 • Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkacak hava ve atık su emisyonlarımızı sürekli izleriz ve minimuma indirgemeyi hedefleriz. Atık su kalitesi ile ilgili tüm yasal gereklilikleri sağlarız.
 • Tüm faaliyet alanlarımızda hem direkt hem de indirekt olarak biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteririz.
 • Çevre alanında hedeflerimizi belirler, performansımızı bu hedeflerimize göre düzenli olarak değerlendirip çevre yönetim sistemimizi bu değerlendirme sonuçları doğrultusunda sürekli iyileştiririz.
 • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin de katkılarını periyodik olarak alarak Çevre yönetimi sistemimizin yöntem ve hedeflerini belirleriz.
 • Kuruluşumuz bünyesinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.
 • Çevre boyutu önemli ölçüde büyük olan ürün-hizmet tedariklerimizde yaşam döngüsü amacımızı temel alarak gerekli çevre şartlarını net olarak belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Sonuç olarak tedarikçilerimizin çevre performanslarının da iyileşmesine katkı sağlarız.
 • Enerji sektörününde çevre bilincinin arttırılması amacıyla konumumuzun verdiği sorumlulukla çalışmalar yapar, sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.