Dürüstlük

Doğruluk ve dürüstlük tüm süreçlerimizde ve ilişkilerimizde ilk öncelikli değerlerimizdir. Bu yönde ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Gizli Bilgiler; Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş.’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, kamuya duyurulmamış mali ve diğer bilgiler, ticari sırlar, personele ait bilgiler, çalışan ve müşterilerimizin kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan “gizlilik anlaşmaları” doğrultusunda korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi çalışanları olarak; ilişikte olduğumuz tüm kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, sadece Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi ‘nin amaçları doğrultusunda kullanır ve sadece belirlenen yetkiler dahilinde paylaşırız.

Çıkar Çatışması

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanında; müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1. Yasal Sorumluluklarımız

Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar ve hukuk sınırları içerisinde yürütür, bilgileri tam olarak zamanında ve anlaşılabilir şekilde sunarız.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin taleplerine kısa zamanda, doğru şekilde müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimiz zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda; müşterilerimize gereken yaklaşım ile etik kurallarımız çerçevesinde yaklaşırız.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Özlük haklarının doğru ve tam biçimde kullanılmasını sağlarız. Dürüst, adil şekilde yaklaşır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Bireysel gelişim için her birimimizde gerekli çabayı gösteririz. Sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllülük konusunda da çalışanlarımızı destekler, gerek iş gerekse özel hayatları arasında denge oluşturmalarını sağlarız.

4. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Olması gereken şekilde adil ve saygılı davranır, sorumluluklarımızı tam zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Çalıştığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece yasal ve etik sınırlarımız dahilinde rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.