Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. tüm faaliyetlerinde;

  • Yükleniciler ve tedarikçilerin çalışmaları da dahil tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine öncelik tanımak ilkelerimizden biridir.
  • Hedeflerimizle paralel olarak tüm iyileştirme faaliyetlerimiz kesintisiz devam eder.
  • Belli periyodlarla İş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu risklerin en minimuma indirgenmesini sağlarız.
  • Her zaman iş sağlığı ve güvenliği açısından emniyetli teknolojileri kullanır ve yatırım yapılmasına özen gösteririz.
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmesine katkı sağlayacak her türlü eğitimi sağlarız.
  • Yaşanabilecek her türlü doğal afet karşısında bilinçli ve hazırlıklı olmak için gerekli tüm çalışmaları belli aralıklarla tamamlarız.
  • Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi olarak, yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklarımızın bilinciyle; iş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam biçimi haline getirilmesi tüm birimlerimiz dahilinde önceliklerimiz arasındadır.
  • Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, çalışanları ve yakın çevresinin sosyal bilinci üst seviyede olan tam güvenli bir şirket olmayı taahhüt eder.