“Net sıfır atık” hedefimiz çerçevesinde ve sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda bütün süreçlerimizde en önemli odak noktamız sürdürülebilirlik yaklaşımdır.

Suyun şimdi olduğu gibi gelecekte de yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunun her zaman bilincindeyiz.

Bu doğrultuda tüm insanların temiz su ve sıhhi koşullara yaşam hakkını göz önünde bulundurarak;

  • Hedeflerimiz doğrultusunda, tüketiminin azaltılması, verimliliğinin artırılması, Bu amaçla kurulan izleme sistemlerinin iyileştirilmesi, suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanılmasına odaklı şekilde sistemlerimizin iyileştirilmesi,
  • Benimsediğimiz yenilikçi teknolojileri sürekli takip ederek ürün yaşam döngüsü içinde suyla ilgili çevresel etkilerimizin minimuma indirilmesi,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun bilincinin artırılması,
  • Hijyen sağlanması, ilgili paydaşlarla iş birliği yapılıp ulusal ve uluslararası su girişimlerine katılım sağlayarak su yönetimi faaliyetlerimizi Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve iş etiği ilkelerimiz ile paralel olarak iklim değişikliği de dahil tüm hususlarla beraber bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.