Gizlilik Politikası

WON Mobil Uygulaması Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası en son10 Mayıs 2024’te güncellendi.

WON (“WON”, “biz”, “bizim” veya “bize”) kullanıcılarımızın (“kullanıcılar” veya “siz”) gizliliğine ve kişisel bilgilerine ilişkin hak ve yükümlülüklere saygı duyarız. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) sizin sağladığınız veya mobil platformda sağlanan herhangi bir WON uygulamasıyla bağlantılı olarak topladığımız, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgileri toplama, saklama, kullanma ve yönetme yöntemlerimizi açıklar (topluca, ” Hizmet”). Lütfen bu Politikanın kapsamının, Hizmeti kullanımınız aracılığıyla WON tarafından toplanan veya alınan bilgilerle sınırlı olduğunu unutmayın. WON, üçüncü taraf kişilerin veya şirketlerin eylemlerinden, sitelerinin içeriğinden, onlara sağladığınız bilgilerin kullanımından veya bunların sunabileceği ürün veya hizmetlerden sorumlu değildir. Bu sitelere verilen herhangi bir bağlantı, bu kişi veya şirketlere sponsorluğumuz veya onlarla ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Burada kullanıldığı şekliyle “kullanım” terimi Sitelerimizi veya Hizmetlerimizi kullanmak, bunlara erişmek, oynatmak, yüklemek, oturum açmak, bağlanmak, indirmek, ziyaret etmek veya göz atmak anlamına gelir. Hizmeti kullanarak, bu Politikayı ve kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere verilerinizin bu Politikada belirtilen şekilde işlenmesini kabul ettiğinizi ifade edersiniz. Bu politikayı kabul etmiyorsanız hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Sizden Toplayabileceğimiz Bilgiler

Zaman zaman sizden aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel bilgiler toplayabilir veya vermenizi isteyebiliriz: adınız-soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz, IP adresiniz, benzersiz cihaz tanımlayıcılarınız ve diğer kimlik bilgileriniz, biyografik ayrıntılar ve/veya fotoğraflar.

 

Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

– Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği

– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

– Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 24.01.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29246)

– İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 30.11.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26716)

– İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 11.04.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30035)

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, belirlenen gerekli ve yeterli her türlü önlem Şirket tarafından alınmaktadır.

Cihazlardan ve Üçüncü Taraf Hesaplardan ve Hizmetlerden Alınan Veriler

Diğer fitness takip cihazları veya uygulamaları gibi Hizmetlerle entegre olan bir cihazı veya hizmeti bağladığınızda, Fitness ve Wellness Verileri de dahil olmak üzere Kişisel Verileri de toplarız. Ayrıca cihaz veya ürün hakkında marka, model ve cihaz üreticisi tarafından sağlanan kimlik numarası gibi belirli bilgileri de toplayabiliriz.
Hizmetlere Facebook, Apple veya Google gibi Üçüncü Taraf Hesap Girişleriyle erişirseniz adınız ve e-posta adresiniz gibi sunmayı kabul ettiğiniz bilgileri toplayacağız. Bu bilgiler WON’a Üçüncü Taraf Hesabının gizlilik politikaları kapsamında sağlanır. WON’un aldığı bilgileri Üçüncü Taraf Hesabınızdaki gizlilik kontrollerini ayarlayarak kontrol edebilirsiniz.

Veri Aktarımı

Hizmetler, Türkiye’de barındırılan genel bulutta ve sunucularda barındırılmaktadır. Hizmetleri kullanarak ve bize bilgi sağlayarak, bilgilerin Türkiye’ye aktarılmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz. Aksi belirtilmediği sürece, bu onayı söz konusu veri aktarımının yasal dayanağı olarak kullanırız.
Türkiye dışında bulunuyorsanız, topladığımız bilgilerin, veri koruma ve gizlilik yasa ve ilkelerinin ikamet ettiğiniz ülke veya bölgeden farklı olabileceği bir yetki alanı olan Türkiye’de işleneceğini ve saklanacağını lütfen unutmayın.

Fitness ve Sağlıklı Yaşam Verileri

Fitness ve sağlıklı yaşam verileri, fitness alışkanlıklarınız, fitness ve sağlıklı yaşam hedefleriniz ile vücut ağırlığı, BMI (Vücut kütle endeksi), boy, cinsiyet, kan basıncı, kalp atış hızı, adım uzunluğu ve egzersiz aktiviteleri gibi vücut ve hayati önem taşıyan ölçümler hakkında bize sağladığınız verileri içerir.
Ayrıca, Hizmetleri kullanırken adım sayıları da dahil olmak üzere bağlı cihazlarınızın sensörlerinden içe aktarılan veya alınan verileri de içerir.
Bu verileri size raporlama ve analiz, fitness ve beslenme de dahil olmak üzere Hizmetleri sağlamak için topluyoruz.

Google Fit Verileri ile ilgili not

WON’un Google API’lerinden aldığı bilgileri kullanımı, Sınırlı Kullanım gereksinimleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikasına uygun olacaktır.

Apple HealthKit Verileri Hakkında Not

Apple Health’ten toplanan verileriniz hiçbir zaman pazarlama veya reklam amacıyla kullanılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa info@kuzeyistanbulcevre.com adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.