Atık Kodlarımız

Atık KoduTehlikelilik DurumuAtık Kodu Tanımı
0101050401 05 04Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
0101050501 05 05TehlikeliYağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
0101050601 05 06TehlikeliTehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
0101050701 05 0701 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
0101050801 05 0801 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
0202010102 01 01Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
0202010202 01 02Hayvan dokusu atıkları
0202010302 01 03Bitki dokusu atıkları (1) (8)
0202010402 01 04Atık plastikler (ambalajlar hariç)
0202010602 01 06Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar (8)
0202010702 01 07Ormancılık atıkları (1) (8)
0202010802 01 08Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
0202010902 01 0902 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
0202020102 02 01Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
0202020202 02 02Hayvan dokusu atığı
0202020302 02 03Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
0202020402 02 04İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0202030102 03 01Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
0202030202 03 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
0202030302 03 03Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
0202030402 03 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)
0202030502 03 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar (8)
0202040102 04 01Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
0202040202 04 02Standart dışı kalsiyum karbonat
0202040302 04 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0202050202 05 02İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0202060102 06 01Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
0202060202 06 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
0202060302 06 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0202070102 07 01Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
0202070202 07 02Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
0202070302 07 03Kimyasal işlem atıkları
0202070402 07 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (8)
0202070502 07 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0303010103 01 01Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)
0303010403 01 04Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
0303010503 01 0503 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8)
0303020103 02 01Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
0303020203 02 02Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
0303020303 02 03Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
0303020403 02 04İnorganik ahşap koruyucu maddeler
0303020503 02 05Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
0303030103 03 01Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8)
0303030203 03 02Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
0303030503 03 05Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
0303030703 03 07Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8)
0303030803 03 08Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar (8)
0303030903 03 09Kireç çamuru atığı
0303031003 03 10Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8)
0303031103 03 1103 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
0404010104 01 01Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
0404010304 01 03Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
0404010604 01 06Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
0404010704 01 07Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
0404010904 01 09Perdah ve boyama atıkları
0404020904 02 09Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
0404021004 02 10Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
0404021404 02 14Organik çözücüler içeren perdah atıkları
0404021504 02 1504 02 14 dışındaki perdah atıkları
0404021604 02 16TehlikeliTehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
0404021704 02 1704 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
0404021904 02 19TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0404022004 02 2004 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0404022104 02 21İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
0404022204 02 22İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
0505010205 01 02TehlikeliTuz arındırma(tuz giderici) çamurları
0505010305 01 03TehlikeliTank dibi çamurları
0505010405 01 04Asit alkil çamurları
0505010505 01 05Petrol döküntüleri
0505010605 01 06İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
0505010705 01 07Asit ziftleri
0505010805 01 08Diğer ziftler
0505010905 01 09TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
0505011005 01 1005 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0505011105 01 11Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
0505011305 01 13Kazan besleme suyu çamurları
0505011405 01 14Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
0505011505 01 15TehlikeliKullanılmış filtre killeri
0505011605 01 16Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
0505011705 01 17Bitüm
0505060105 06 01Asit ziftleri
0505060305 06 03Diğer ziftler
0505060405 06 04Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
0505070105 07 01TehlikeliCıva içeren atıklar
0505070205 07 02Kükürt içeren atıklar
0606020106 02 01TehlikeliKalsiyum hidroksit
0606031106 03 11TehlikeliSiyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
0606031306 03 13TehlikeliAğır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
0606031406 03 1406 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
0606031506 03 15TehlikeliAğır metal içeren metal oksitler
0606031606 03 1606 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
0606040306 04 03Arsenik içeren atıklar
0606040406 04 04TehlikeliCıva içeren atıklar
0606040506 04 05TehlikeliBaşka ağır metaller içeren atıklar
0606050206 05 02TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0606050306 05 0306 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0606060206 06 02TehlikeliTehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
0606060306 06 0306 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
0606070106 07 01TehlikeliElektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
0606070306 07 03TehlikeliCıva içeren baryum sülfat çamuru
0606080206 08 02Zararlı klorosilan içeren atıklar
0606090306 09 03TehlikeliTehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
0606090406 09 0406 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
0606100206 10 02TehlikeliTehlikeli maddeler içeren atıklar
0606110106 11 01Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
0606130206 13 02Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
0606130306 13 03Karbon siyahı
0606130406 13 04TehlikeliAsbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
0606130506 13 05TehlikeliKurum
0707010107 01 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707010307 01 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707010407 01 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707010707 01 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707010807 01 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707010907 01 09Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
0707011007 01 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707011107 01 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707011207 01 1207 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707020107 02 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707020307 02 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707020407 02 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707020707 02 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707020807 02 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707020907 02 09Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707021007 02 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707021107 02 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707021207 02 1207 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707021307 02 13Atık plastik
0707021407 02 14TehlikeliTehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
0707021507 02 1507 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
0707021607 02 16Zararlı silikonlar içeren atıklar
0707021707 02 1707 02 16 dışında silikon içeren atıklar
0707030107 03 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707030307 03 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707030407 03 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707030707 03 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707030807 03 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707030907 03 09Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707031007 03 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707031107 03 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707031207 03 1207 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707040107 04 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707040307 04 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707040407 04 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707040707 04 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707040807 04 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707040907 04 09TehlikeliHalojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707041007 04 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707041107 04 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707041207 04 1207 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707041307 04 13TehlikeliTehlikeli madde içeren katı atıklar
0707050107 05 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707050307 05 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707050407 05 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707050707 05 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707050807 05 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707050907 05 09Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707051007 05 10TehlikeliDiğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
0707051107 05 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707051207 05 1207 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707051307 05 13TehlikeliTehlikeli madde içeren katı atıklar
0707051407 05 1407 05 13 dışındaki katı atıklar
0707060107 06 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707060307 06 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707060407 06 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707060707 06 07Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
0707060807 06 08TehlikeliDiğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
0707060907 06 09Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707061007 06 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707061107 06 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707061207 06 1207 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0707070107 07 01Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707070307 07 03Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707070407 07 04Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
0707070707 07 07Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707070807 07 08TehlikeliDiğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
0707070907 07 09Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707071007 07 10TehlikeliDiğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
0707071107 07 11TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
0707071207 07 1207 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
0808011108 01 11Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
0808011208 01 12Tehlikeli08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
0808011308 01 13Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
088011408 01 1408 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
0808011508 01 15Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
0808011608 01 1608 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
0808011708 01 17Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
0808011808 01 1808 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
0808011908 01 19Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
0808012008 01 2008 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
0808012108 01 21Boya ya da vernik sökücü atıkları
0808020108 02 01Atık kaplama tozları
0808030708 03 07Mürekkep içeren sulu çamurlar
0808030808 03 08Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
0808031208 03 12TehlikeliTehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
0808031308 03 1308 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
0808031408 03 14Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
0808031508 03 1508 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
0808031608 03 16Atık aşındırma solüsyonları
0808031708 03 17Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
0808031808 03 1808 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
0808031908 03 19Dağıtıcı yağ
0808040908 04 09Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
0808041008 04 1008 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
0808041108 04 11Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
0808041208 04 1208 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
0808041308 04 13Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
0808041408 04 1408 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
0808041508 04 15Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
0808041608 04 1608 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
0808041708 04 17Reçine yağı
0808050108 05 01TehlikeliAtık izosiyanatlar
0909010109 01 01Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
0909010209 01 02Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
0909010309 01 03Çözücü bazlı banyo solüsyonları
0909010409 01 04Sabitleyici solüsyonlar
0909010509 01 05Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
0909010809 01 08Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
0909011009 01 10Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
0909011109 01 1116 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
1010010110 01 01(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
1010010210 01 02Uçucu kömür külü
1010010410 01 04TehlikeliUçucu yağ külü ve kazan tozu
1010010510 01 05Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
1010010710 01 07Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
1010011310 01 13TehlikeliYakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
1010011410 01 14Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
1010011510 01 1510 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
1010011610 01 16Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
1010011710 01 1710 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
1010011810 01 18TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
1010011910 01 1910 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
1010012010 01 20TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1010012110 01 2110 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
1010012210 01 22Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
1010012310 01 2310 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
1010012410 01 24Akışkan yatak kumları
1010012510 01 25Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
1010012610 01 26Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
1010020110 02 01Cüruf işleme atıkları
1010020210 02 02İşlenmemiş cüruf
1010020710 02 07TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
1010020810 02 0810 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
1010021110 02 11Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
1010021210 02 1210 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
1010021310 02 13TehlikeliGaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
1010021410 02 1410 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
1010021510 02 15Diğer çamurlar ve filtre kekleri
1010030210 03 02Anot hurdaları
1010030410 03 04TehlikeliBirincil üretim cürufları
1010030810 03 08Tehlikeliİkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
1010030910 03 09Tehlikeliİkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
1010031610 03 1610 03 15 dışındaki köpükler
1010031710 03 17Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
1010031810 03 1810 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
1010031910 03 19TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
1010032010 03 2010 03 19 dışındaki baca gazı tozu
1010032110 03 21Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
1010032210 03 2210 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
1010032310 03 23TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
1010032410 03 2410 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
1010032510 03 25TehlikeliTehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
1010032610 03 2610 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
1010032710 03 27Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
1010032910 03 29TehlikeliTehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
1010033010 03 3010 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
1010040110 04 01TehlikeliBirincil ve ikincil üretim cürufları
1010040210 04 02TehlikeliBirincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
1010040310 04 03Kalsiyum arsenat
1010040410 04 04TehlikeliBaca gazı tozu
1010040510 04 05TehlikeliDiğer partiküller ve toz
1010040610 04 06TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010040710 04 07TehlikeliGaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
1010040910 04 09Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
1010050110 05 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
1010050310 05 03TehlikeliBaca gazı tozu
1010050410 05 04Diğer partiküller ve toz
1010050510 05 05TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010050610 05 06TehlikeliGaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
1010050810 05 08Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
1010051110 05 1110 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
1010060110 06 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
1010060210 06 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
1010060310 06 03TehlikeliBaca gazı tozu
1010060410 06 04Diğer partiküller ve toz
1010060610 06 06TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010060710 06 07TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
1010060910 06 09Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
1010070110 07 01Birincil ve ikincil üretim cürufları
1010070210 07 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
1010070310 07 03Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010070410 07 04Diğer partiküller ve toz
1010070510 07 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
1010070710 07 07TehlikeliSoğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
1010070810 07 0810 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
1010080410 08 04Partiküller ve toz
1010080810 08 08TehlikeliBirincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
1010080910 08 09Diğer cüruflar
1010081110 08 1110 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
1010081210 08 12Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
1010081310 08 1310 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
1010081510 08 15TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
1010081610 08 1610 08 15 dışındaki baca gazı tozu
1010081710 08 17TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
1010081810 08 1810 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
1010081910 08 19Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
1010090310 09 03Ocak cürufları
1010090510 09 05TehlikeliHenüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
1010090610 09 0610 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
1010090710 09 07TehlikeliDöküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
1010090810 09 0810 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
1010090910 09 09TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
1010091010 09 1010 09 09 dışındaki baca gazı tozu
1010091110 09 11TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
1010091210 09 1210 09 11 dışındaki diğer partiküller
1010091310 09 13TehlikeliTehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
1010091410 09 1410 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
1010100310 10 03Ocak cürufları
1010100510 10 05TehlikeliHenüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
1010100610 10 0610 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
1010100710 10 07TehlikeliDöküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
1010100810 10 0810 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
1010100910 10 09TehlikeliTehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
1010101010 10 1010 10 09 dışındaki baca gazı tozu
1010101110 10 11TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
1010101210 10 1210 10 11 dışındaki diğer partiküller
1010101310 10 13TehlikeliTehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
1010101410 10 1410 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
1010110310 11 03Cam elyaf atıkları
1010110510 11 05Partiküller ve toz
1010110910 11 09TehlikeliIsıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
1010111010 11 1010 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
1010111110 11 11TehlikeliAğır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
1010111210 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar
1010111310 11 13TehlikeliTehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
1010111410 11 1410 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
1010111510 11 15TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
1010111610 11 1610 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010111710 11 17TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
1010111810 11 1810 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
1010111910 11 19TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
1010112010 11 2010 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1010120110 12 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
1010120310 12 03Partiküller ve toz
1010120510 12 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
1010120610 12 06Iskarta kalıplar
1010120810 12 08Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
1010120910 12 09TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
1010121010 12 1010 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
1010121110 12 11TehlikeliAğır metaller içeren sırlama atıkları
1010121210 12 1210 12 11 dışındaki sırlama atıkları
1010121310 12 13Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
1010130110 13 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
1010130610 13 06Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
1010130710 13 07Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
1010130910 13 09TehlikeliAsbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
1010131010 13 1010 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
1010131110 13 1110 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
1010131210 13 12TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
1010131310 13 1310 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
1010131410 13 14Atık beton ve beton çamurları
1010140110 14 01TehlikeliGaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
1111010811 01 08TehlikeliFosfatlama çamurları
1111010911 01 09TehlikeliTehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
1111011011 01 1011 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
1111011311 01 13TehlikeliTehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
1111011411 01 1411 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
1111011511 01 15Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
1111011611 01 16TehlikeliDoymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
1111019811 01 98TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
1111020211 02 02Çinko hidrometalurjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurları
1111020311 02 03Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
1111020511 02 05TehlikeliBakır hidrometalurjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
1111020611 02 0611 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları
1111020711 02 07TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
1111050311 05 03Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1111050411 05 04Iskarta flaks malzemeler
1212010512 01 05Plastik yongalar ve çapaklar
1212010612 01 06Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
1212010712 01 07Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
1212010812 01 08Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
1212010912 01 09Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
1212011012 01 10Sentetik işleme yağları
1212011212 01 12Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
1212011312 01 13Kaynak atıkları
1212011412 01 14TehlikeliTehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
1212011512 01 1512 01 14 dışındaki işleme çamurları
1212011612 01 16Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
1212011712 01 1712 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
1212011812 01 18TehlikeliYağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
1212011912 01 19Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
1212012012 01 20TehlikeliTehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
1212012112 01 2112 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
1212030212 03 02TehlikeliBuhar yağ alma atıkları
1313010513 01 05Klor içermeyen emülsiyonlar
1313040113 04 01Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
1313040213 04 02İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
1313040313 04 03Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
1313050113 05 01Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
1313050213 05 02Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
1313050313 05 03Yakalayıcı (interseptör) çamurları
1313050613 05 06Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
1313050713 05 07Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
1313050813 05 08TehlikeliKum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
1414060314 06 03Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
1414060414 06 04Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
1414060514 06 05Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
1515010115 01 01Kağıt ve karton ambalaj
1515010215 01 02Plastik ambalaj
1515010315 01 03Ahşap ambalaj
1515010515 01 05Kompozit ambalaj
1515010615 01 06Karışık ambalaj
1515010915 01 09Tekstil ambalaj
1515011015 01 10TehlikeliTehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
1515020215 02 02Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
1515020315 02 0315 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
1616010716 01 07Yağ filtreleri
1616011116 01 11TehlikeliAsbest içeren fren balataları
1616011216 01 12Tehlikeli16 01 11 dışındaki fren balataları
1616011316 01 13Fren sıvıları
1616011416 01 14TehlikeliTehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
1616011516 01 1516 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
1616011916 01 19Plastik
1616012116 01 21Tehlikeli16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
1616012216 01 22Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
1616021216 02 12TehlikeliSerbest asbest içeren ıskarta ekipman
1616021516 02 15TehlikeliIskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
1616021616 02 1616 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
1616030316 03 03TehlikeliTehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar
1616030416 03 0416 03 03 dışındaki inorganik atıklar
1616030516 03 05Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
1616030616 03 0616 03 05 dışındaki organik atıklar
1616050616 05 06Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
1616050816 05 08Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
1616050916 05 0916 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar
1616060216 06 02TehlikeliNikel kadmiyum piller
1616060316 06 03TehlikeliCıva içeren piller
1616060416 06 04Alkali piller (16 06 03 hariç)
1616060516 06 05Diğer piller ve akümülatörler
1616070816 07 08Yağ içeren atıklar
1616070916 07 09Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
1616080716 08 07TehlikeliTehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
1616110116 11 01TehlikeliMetalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
1616110216 11 0216 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
1616110316 11 03TehlikeliMetalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
1616110416 11 0416 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler
1616110516 11 05TehlikeliMetalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
1616110616 11 06Tehlikeli16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler
1717010617 01 06TehlikeliTehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
1717020117 02 01Ahşap
1717020317 02 03Plastik
1717020417 02 04TehlikeliTehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
1717030117 03 01TehlikeliKömür katranı içeren bitümlü karışımlar
1717030217 03 0217 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
1717030317 03 03TehlikeliKömür katranı ve katranlı ürünler
1717040917 04 09TehlikeliTehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
1717041017 04 10Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
1717050317 05 03TehlikeliTehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar
1717050417 05 0417 05 03 dışındaki toprak ve taşlar
1717050517 05 05TehlikeliTehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
1717050617 05 0617 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
1717050717 05 07TehlikeliTehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
1717050817 05 0817 05 07 dışındaki demiryolu çakılı
1717060117 06 01TehlikeliAsbest içeren yalıtım malzemeleri
1717060317 06 03TehlikeliTehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
1717060417 06 0417 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
1717060517 06 05TehlikeliAsbest içeren inşaat malzemeleri
1717080117 08 01TehlikeliTehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
1717080217 08 0217 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
1717090317 09 03TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)
1717090417 09 0417 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları
1919010219 01 02Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
1919010519 01 05TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
1919010719 01 07TehlikeliGaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
1919011019 01 10TehlikeliBaca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
1919011119 01 11TehlikeliTehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
1919011219 01 1219 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
1919011319 01 13TehlikeliTehlikeli maddeler içeren uçucu kül
1919011419 01 1419 01 13 dışındaki uçucu kül
1919011519 01 15TehlikeliTehlikeli maddeler içeren kazan tozu
1919011619 01 1619 01 15 dışındaki kazan tozu
1919011719 01 17TehlikeliTehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
1919011819 01 1819 01 17 dışındaki piroliz atıkları
1919011919 01 19Akışkan yatak kumları
1919020319 02 03Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
1919020419 02 04TehlikeliEn az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
1919020519 02 05TehlikeliFiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919020619 02 0619 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar
1919020719 02 07Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
1919020819 02 08TehlikeliTehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
1919020919 02 09TehlikeliTehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
1919021019 02 1019 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
1919021119 02 11TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
1919030419 03 0419 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklar
1919030519 03 0519 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
1919030619 03 06TehlikeliTehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
1919030719 03 0719 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
1919040119 04 01Vitrifiye edilmiş atıklar
1919040219 04 02TehlikeliUçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
1919040319 04 03TehlikeliVitrifiye olmamış katılar
1919050119 05 01Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
1919080119 08 01Elek üstü maddeler
1919080219 08 02Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
1919080519 08 05Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
1919080619 08 06TehlikeliDoymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
1919080719 08 07İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
1919080819 08 08TehlikeliAğır metaller içeren membran sistemi atıkları
1919080919 08 09Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
1919081019 08 1019 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
1919081119 08 11TehlikeliEndüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919081219 08 1219 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
1919081319 08 13TehlikeliEndüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919081419 08 1419 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
1919090119 09 01İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
1919090219 09 02Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
1919090319 09 03Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
1919090419 09 04Kullanılmış aktif karbon
1919090619 09 06İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
1919100319 10 03TehlikeliTehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
1919100419 10 0419 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
1919100519 10 05TehlikeliTehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar
1919100619 10 0619 10 05 dışındaki diğer kalıntılar
1919110119 11 01TehlikeliKullanılmış filtre killeri
1919110219 11 02Asit katranları
1919110319 11 03Sulu sıvı atıklar
1919110419 11 04Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
1919110519 11 05TehlikeliSaha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919110619 11 0619 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
1919110719 11 07TehlikeliBaca gazı temizleme atıkları
1919120119 12 01Kağıt ve karton
1919120419 12 04Plastik ve lastik
1919120619 12 06TehlikeliTehlikeli maddeler içeren ahşap
1919120719 12 0719 12 06 dışındaki ahşap
1919120819 12 08Tekstil malzemeleri
1919120919 12 09Mineraller (örneğin kum, taşlar)
1919121019 12 10Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
1919121119 12 11TehlikeliAtıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
1919121219 12 1219 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
1919130119 13 01Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
1919130219 13 0219 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
1919130319 13 03TehlikeliToprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919130419 13 0419 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
1919130519 13 05TehlikeliYeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
1919130619 13 0619 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
2020010120 01 01Kâğıt ve karton
2020010820 01 08Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları (8)
2020011020 01 10Giysiler
2020011120 01 11Tekstil ürünleri
2020011320 01 13Çözücüler
2020011920 01 19Pestisitler
2020012620 01 2620 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
2020012720 01 27Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
2020012820 01 2820 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
2020012920 01 29Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
2020013120 01 31Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
2020013320 01 33Tehlikeli16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
2020013720 01 37Tehlikeli maddeler içeren ahşap
2020013820 01 3820 01 37 dışındaki ahşap (1) (8)
2020013920 01 39Plastikler
2020014120 01 41Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
2020020120 02 01Biyolojik olarak bozunabilir atıklar (8)
2020030120 03 01Karışık belediye atıkları (8)
2020030720 03 07Hacimli atıklar