Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

 

Tüm faaliyet alanlarımızda en üst düzey potansiyele ulaşmak için;

Öncelikli hedefimiz atık hiyerarşisi doğrultusunda, sürdürülebilir çevre ve enerji hassasiyetiyle atığın yönetimini sağlamayı,

Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin güven ve memnuniyetini arttırmayı,

Sürekli denetleme sistemlerimizle müşteri deneyimi odaklı süreç, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmeyi,

Kalite düzeyini yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığın arttırılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Sektör gelişmelerini yakından takip etmek, yasal mevzuatlar ve uyumlulukları yerine getirmeyi ve sektöre yön vermeyi,

Eğitim ve gelişim hedefleriyle sürekli etkili iletişim sistemleri kullanmak, tüm çalışanlarımız arasında katılımcılık ve paylaşımcılık yanında yaratıcılığı da teşvik ederek kalite kültürümüzü daha da güçlendirmeyi,

Mevcut sistemin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı,

İş ortaklarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefleriz.

 

 

Çevre ve Enerji Politikamız

 

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğu bilerek;

Çevre ve Enerji ile ilgili yasal mevzuatlar ve uyumlulukları yerine getirmeyi ve sektöre yön vermeyi,

Faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınma ve atığın ilk kaynağında önlenmesini benimsemeyi
Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan atıkları maksimum düzeyde kaynağında azaltarak; kalan atığın doğaya zarar vermeyecek uygulamalarla bertaraf etmeyi, geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlamayı,

Tüm faaliyet alanlarımızda hem direkt hem de indirekt olarak biyoçeşitliliğin korunması için özen göstermeyi,

İklim değişikliği ile mücadele de enerji tüketimini minimuma indirgemek için, enerji verimliliğini arttırma ve sera gazı emisyonlarımızı düşürme çalışmaları yürütmeyi,

Geleceğimizin en önemli doğal kaynaklarından biri olan suyu en verimli şekilde kullanarak faaliyetlerimizde kullanılan su miktarını sürekli azaltmayı,

Çevre ve Enerji hedeflerimizi düzenli olarak değerlendirip çevre yönetim sistemimizi bu değerlendirme sonuçları doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin de katkılarını periyodik olarak alarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

Enerji sektörününde çevre bilincinin arttırılması amacıyla konumumuzun verdiği sorumlulukla çalışmalar yapar, sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.

 

 

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A. Ş. tüm faaliyetlerinde;

 

Yükleniciler ve tedarikçilerin çalışmaları da dahil tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine öncelik tanımak ilkelerimizden biridir.

Tüm faaliyet adımlarımızda çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin güvenli katılımı için her türlü altyapıyı sağlamak ve bu güven ortamını oluşturmayı taahhüt eder.

Hedeflerimizle paralel olarak tüm iyileştirme faaliyetlerimiz kesintisiz devam eder.

Belli periyodlarla İş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu risklerin minimuma indirgenmesini sağlarız.

Her zaman iş sağlığı ve güvenliği açısından emniyetli teknolojileri kullanır ve yatırım yapılmasına özen gösteririz.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmesine katkı sağlayacak her türlü eğitimi sağlarız.

Yaşanabilecek her türlü doğal afet karşısında bilinçli ve hazırlıklı olmak için gerekli tüm çalışmaları belli aralıklarla tamamlarız.

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi olarak, yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklarımızın bilinciyle; iş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam biçimi haline getirilmesi tüm birimlerimiz dahilinde önceliklerimiz arasındadır.

Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, çalışanları ve yakın çevresinin sosyal bilinci üst seviyede olan tam güvenli bir şirket olmayı taahhüt eder.